Yinfeng Zhu

I am a third year Ph.D student in Shanghai Jiao Tong University, China. My advisor is Yaokun Wu.

CV

Contact

  • Address: Department of Mathematics, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China

  • E-mail: fengzi@sjtu.edu.cn